ทอรีน

ทอรีน (TAURINE)

ทอรีน หรือ Taurine หรือ beta-aminoethanesulfonic acid เป็น Free amino acid พบได้ในเซลล์โดยเฉพาะของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และ Platelet ทอรีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแคลเซียม ไอออน ทอรีนสามารถสร้างได้จาก Cysteine และ Methionine ในอาหาร หน้าที่ของทอรีนช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับแคลเซียม และป้องกัน Intracellular calcium overload ทอรีนยังช่วยให้ Neural membrane คงที่ และเป็น Conjugator และ Detoxifier ของ Xenobiotics และ Toxins นอกจากนั้นทอรีนยังเป็น Oxidant scavenger (Free radical) ทอรีนมีมากใน Shellfish หอย Clam สด, หอยนางรม ปลาทูน่า
ข้อมูลทั่วไป
ทอรีน หรือ Taurine หรือ beta-aminoethanesulfonic acid เป็น Free amino acid พบได้ในเซลล์โดยเฉพาะของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และ Platelet ทอรีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแคลเซียม ไอออน ทอรีนสามารถสร้างได้จาก Cysteine และ Methionine ในอาหาร เด็กที่กินนมขวดมีความเสี่ยงต่อการขาดทอรีนมากกว่าเด็กที่ดื่มจากนมแม่ เพราะนมวัวมีทอรีนเพียง 1-3 micro mol/100ml ขณะที่นมแม่ 26-35 micro mol/100ml จึงทำให้ระดับของทอรีนในพลาสม่าและปัสสาวะของเด็กคลอดก่อนกำหนดมีค่าต่ำ กว่าของเด็กปกติ
ประโยชน์ต่อร่างกาย
ทอรีนช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับแคลเซียม และป้องกัน Intracellular calcium overload ทอรีนยังช่วยให้ Neural membrane คงที่ และเป็น Conjugator และ Detoxifier ของ Xenobiotics และ Toxins นอกจากนั้นทอรีนยังเป็น Oxidant scavenger (Free radical)
แหล่งที่พบ
ทอรีนมีมากใน Shellfish หอย Clam สดมีทอรีนประมาณ 240 mg/100g แบบกระป๋องมี 152 mg/100g หอยนางรม ปลาทูน่า มี 70 mg/100g ส่วน Colostrum มี 70 mg/L นมแม่มี 54 mg/L แต่นม Pasteurized มีเพียง 6 mg/L
ปริมาณที่แนะนำ
คนควรได้รับ 125-500 ppm (1-4 micro mol/g)
ผลของการขาด
แม้ว่าทอรีนจะมิได้จัดเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคน แต่พบว่าเด็กทารกที่ดื่มนมที่มิได้เติมทอรีน จะมีทอรีนในเลือด และปัสสาวะต่ำ ทอรีนมีมากใน Colostrum เมื่อขาดทอรีน Platelet จะ Sensitive มาก และเมื่อเติมทอรีน การ Aggregate จะลดลง เด็กที่ได้รับ TPN นาน ๆ พลาสม่าทอรีนลดลงเหลือ 26 +/-13 micro mol/100ml ขณะที่ Control เป็น 57 +/- 16 micro mol/100ml และพบความผิดปกติที่ Eletroretinograms ผู้ใหญ่ที่ได้ TPN ก็มีเทารีนในพลาสม่า Platelet และปัสสาวะลดต่ำลง
This entry was posted in . Bookmark the permalink.